Termeni si Conditiile de utilizare a site-ului autoDNA.ro

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1.Site-ul www.autodna.ro este administrat de AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [Ltd.] cu sediul în Łódź (adresa sediului social și adresa punct de lucru: ul. Obywatelska 128/15 294-104Łź 294-104Łź) Registrul Antreprenorilor al Registrului Tribunalului Național (KRS) la KRS nr. 0000349742; instanța de grefă unde se ține dosarul societății: Judecătoria Municipiului Łódź – Śródmieście din Łódź, Secția 20 a Registrului Tribunalului Național; capital social: 50.000,00 PLN; NIP [NUMĂR ID PĂTITOR FISCAL]: 5492391545; REGON [NR ID COMPANIE]: 121164104; e-mail: kontakt@autodna.pl și contact@autodna.ro. Compania este denumita în continuare AUTODNA. Pentru serviciile de marketing, suport clienți si procesare vânzări online, inclusiv serviciul de gestiune plăți și facturare aferente website-ului autoDNA.ro, AUTODNA împuternicește partenerul local CAR DATA srl companie având sediul in București, Sector 6, Str. Arinii Dornei nr.14, bl. 16, ap. 15 este înregistrată la registrul comerțului cu numărul J40/1722/2018 fiind identificată prin atributul fiscal RO3526773, adresa de e-mail: contact@autodna.ro, Această companie va fi denumită în continuare PARTENER sau PARTENERUL Partenerul poate comunica cu terțe persoane doar pentru serviciile ce sunt în sarcina sa. Toate celelalte comunicări vor fi făcute direct cu AUTODNA.

1.2.Prevederile acestor Termeni și Condiții nu au scopul de a exclude sau limita niciun drept al Utilizatorului Serviciului care este în același timp un consumator sau o persoană fizică căreia i se aplică drepturile de consumator conform prevederilor obligatorii ale legii. În cazul nerespectării prevederilor acestor Termeni și Condiții cu prevederile legii de mai sus, vor prevala prevederile legii.

1.3.Definiții:

1.3.1.BLOG: un Serviciu Electronic, un blog pe Internet disponibil ca parte a Serviciului Online și legat tematic de acesta.

1.3.2.MOBILPAY – Serviciu securizat de plată online cu cardul. Serviciul este proprietatea NETOPIA SRL. Companie identificată prin CUI RO15565496 și înregistrată la registrul comerțului cu numărul J40/9170/2003 având sediul în B-dul Ion Mihalache, nr. 92.

1.3.3.SUMAR INFORMAȚII; SI: un serviciu electronic, Sumare Informații, furnizat înainte ca Raportul să fie disponibil; demonstrează sfera informațiilor sau evenimentelor referitoare la vehicul, care pot fi accesate în Raport. Aceste informații determină dacă informațiile sunt disponibile sau nu, sau câte informații și câte evenimente sunt disponibile în Raportul dat. De asemenea, arată costul Raportului. SI nu va include informațiile în cauză sau orice detalii referitoare la evenimentele legate de Vehicul.

1.3.4.CODUL CIVIL: Codul Civil in vigoare.

1.3.5.CONT: un Serviciu Electronic; o bază de date în sistemul informatic al Furnizorului de Servicii care este marcată printr-un nume individual (adresă de e-mail) și o parolă furnizată de Utilizatorul Serviciului, în care sunt păstrate datele Utilizatorului Serviciului.

1.3.6.SERIA DE ȘASIU: un ID unic al vehiculului mecanic dat, care constă din cel mult 17 caractere (litere și cifre); Număr de identificare( număr VIN).

1.3.7.TESTIMONIALE ȘI COMENTARII: un Serviciu Electronic disponibil ca parte a Serviciului Online, care permite Utilizatorilor Serviciului să publice opinii și comentarii cu privire la Rapoarte și articole de pe blog.

1.3.8.VEHICUL: un vehicul care are serie de șasiu, așa cum este furnizat de Utilizatorul de service.

1.3.9.RAPORT: un serviciu electronic care pune la dispoziție informațiile și evenimentele despre vehicul sub forma unui raport electronic. Domeniul informațiilor și evenimentelor disponibile este afișat pe site-ul web după ce Utilizatorul serviciului a primit informațiile prescurtate.

1.3.10.TERMENI ȘI CONDIȚII: Termenii și condițiile website-ului enumerate aici.

1.3.11.WEBSITE: serviciul on-line al Furnizorului de servicii disponibil la www.autodna.ro

1.3.12.SERVICIUL ELECTRONIC: un serviciu electronic furnizat de Furnizorul de servicii pentru Utilizatorul de servicii prin intermediul website-ului.

1.3.13.UTILIZATORUL DE SERVICII: o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, o persoană juridică sau o entitate organizatorică fără personalitate juridică, care utilizează Serviciul Electronic în conformitate cu Termenii și Condițiile.

1.3.14.FURNIZORUL DE SERVICII: AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [Ltd.] cu sediul în Łódź (adresa sediului social: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Registrul Național al Întreprinzătorilor din ŁódźRS) KRS nr. 0000349742; instanța grefă unde se ține dosarul societății: Judecătoria Municipiului Łódź – Śródmieście din Łódź, Secția 20 a Registrului Tribunalului Național; capital social: 50.000,00 PLN; NIP [NUMĂR ID PĂTITOR FISCAL]: 5492391545; REGON [ID BUSINESS NO.]: 121164104; e-mail: kontakt@autodna.pl.

1.3.15.NEWSLETTER: un Serviciu de distribuție electronică furnizat de Furnizorul de Servicii prin e-mail, care permite tuturor Destinatorilor de Servicii care îl utilizează să primească periodic e-mailuri automate de Newsletter trimise de Furnizorul de Servicii. E-mailurile includ știri despre autoDNA, precum și reduceri disponibile pe site.

2. SERVICII ELECTRONICE DISPONIBILE PE WEBSITE

2.1.Următoarele Servicii electronice sunt disponibile pe site: Blog, Sumar Informații, Cont, Testimoniale, Comentariu, Raport și Newsletter.

2.1.1.Blog: blogul poate fi accesat prin fila Blog din website.

2.1.2.Sumar Informații: trebuie parcurși doi pași pentru a accesa SI (1) trebuie introdusă seria de șasiu pe website după (2) Utilizatorul serviciului trebuie să facă click pe „Verifică Șasiu”.

2.1.3. Cont: doi pași trebuie completați de către utilizatorul serviciilor pentru a putea utiliza contul: (1) completează formularul de înregistrare cont, și (2) face click pe câmpul „Înregistrare“. Formularul de înregistrare necesită următoarele date de Utilizator al Serviciului: adresa de e-mail și parola. Un cont poate fi, de asemenea, creat în timp ce un raport este achiziționat, sau de la primirea Sumarului de Informații.

2.1.4.Recenzii și Testimoniale: Recenziile și Comentariile pot fi accesate prin intermediul paginii dedicate a Site-ului:

2.1.4.1.pentru Blog, Utilizatorul serviciului trebuie să deschidă pagina în care este disponibilă accesarea către blog. In josul paginii se poate accesa modulul Opinii și Comentarii. Pentru a adăuga o opinie, un rating sau un comentariu sub un articol de Blog, este necesar să furnizați următoarele date de Utilizator al Serviciului: numele și adresa de e-mail, precum și comentariul;

2.1.4.2.pentru Rapoarte, către https://www.autodna.ro/revizuiri-ale-rapoartelor. Pentru a adăuga un testimonial, o evaluare sau un comentariu cu privire la un Raport, este necesar să furnizați următoarele date de Utilizator al Serviciului: numele și adresa de e-mail, tipul raportului care este evaluat, precum și comentariul.

2.1.5.Raport: Raportul poate fi accesat după primirea Informației Sumare. După ce a primit SI, utilizatorul serviciului selectează unul sau mai multe tipuri de rapoarte disponibile. Rapoartele selectate sunt puse la dispoziție după îndeplinirea următoarelor trei condiții: (1) se completează formularul de comandă Raport, (2) se face click pe câmpul „Plătește acum” și (3) se efectuează plata. Formularul de comandă de raportare necesită seria de șasiu a vehiculului.

2.1.6.Newsletter: serviciul Newsletter este oferit gratuit; pentru a începe să primească Newsletter informativ, Utilizatorul serviciului furnizează adresa sa de e-mail în caseta Newsletter de pe website (aceasta va fi adresa de e-mail la care va fi trimis în mod regulat Newsletter-ul informativ), dă click pe buton și confirmă conectarea pentru Newsletter în fereastra pop-up făcând click din nou pe câmpul de acțiune. Utilizatorul Serviciului are dreptul de a se dezabona de la primirea Newsletter-ului în orice stadiu și fără a fi necesar să furnizeze vreun motiv de dezabonare; pentru a se dezabona de la primirea Newsletter-ului, Utilizatorul Serviciului va trimite o solicitare de dezabonare la Furnizorul de Servicii. Newsletter-ul poate fi, de asemenea, anulat făcând click pe linkul de anulare care este inclus în fiecare e-mail cu Newsletter trimis de Furnizorul de servicii.

2.1.7.Utilizatorul Serviciului este obligat să utilizeze Site-ul în conformitate cu legea și practicile acceptate, ținând cont de respectarea drepturilor individuale și a drepturilor de autor ale terților. Este interzisă întreruperea ilegală a funcționării site-ului web sau întreprinderea de acțiuni care pot afecta reputația Furnizorului de servicii.

2.2.Utilizatorul serviciului nu va publica conținut ilegal. Utilizatorul serviciului este obligat să furnizeze doar informații corecte și valide.

2.3.Cerințe tehnice care trebuie îndeplinite pentru a coopera cu sistemul informatic al Furnizorului de servicii:

2.3.1.Un computer, tabletă, telefon mobil sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet.

2.3.2.Un browser de Internet actualizat instalat pe un dispozitiv cu acces la Internet: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari.

2.3.3Cookie-uri activate în browser.

2.3.4 JavaScript activat în browser.

2.4Blogul, Newsletter-ul informativ Informațiile Sumare, Contul și Testimoniale și Comentariile sunt disponibile gratuit.

2.5 Rapoartele sunt disponibile contra cost. Prețul fiecărui Raport este disponibil pe website după ce Utilizatorul serviciului primește informațiile sumare. În funcție de versiunea lingvistică a site-ului web utilizată de Utilizatorul serviciului, prețurile Rapoartelor sunt afișate în RON, EUR etc. . Prețul afișat include TVA-ul și taxele care se pot aplica.

2.6Blogul, Newsletter-ul informativ Informațiile Sumare, Contul și Testimonialele și Comentariile sunt disponibile pentru o perioadă nedeterminată de timp. Informațiile sumare și raportul sunt produse de unică folosință care sunt furnizate o singură dată.

2.7 Furnizorul de servicii este obligat să livreze Serviciul sau produsul electronic fără defecte, conform prevederilor din Termeni și Condiții.

3. CONDIȚIILE DETALIATE ALE RAPORTULUI

3.1.Prețul raportului , precum și tipurile de rapoarte disponibile sunt afișate în website separat pentru fiecare vehicul, după ce informația sumară este primit. Pentru a obține raportul, utilizatorul serviciilor trebuie să obțină mai întâi SI.

3.2.Raportul are ca scop furnizarea de informații suplimentare Utilizatorului Serviciului și nu ar trebui să constituie singura bază a deciziei de a finaliza sau nu achiziția Vehiculului. Dacă apar îndoieli cu privire la originea vehiculului, kilometrajul sau istoricul acestuia, acestea ar trebui verificate cu autoritățile competente sau cu terți care oferă asistență în astfel de cazuri. Furnizorul de servicii recomandă Utilizatorului de servicii să contacteze părțile menționate mai sus și să verifice suplimentar Vehiculul înainte de cumpărare, chiar dacă, urmare a Raportului nu apar îndoieli.

3.3.Informațiile și evenimentele referitoare la Vehicul care sunt puse la dispoziție ca parte a Raportului sunt obținute de la terți. Rolul unic al Furnizorului de servicii este de a le pune la dispoziție Utilizatorului de servicii prin intermediul website-ului. Furnizorul de servicii nu verifică corectitudinea, caracterul complet sau validitatea informațiilor evenimentelor de mai sus..

3.4.Utilizatorul de servicii înțelege că Furnizorul de servicii adună informații dintr-un număr de surse pentru a le furniza în Raport. Datele pot fi incomplete sau incorecte. Utilizatorul serviciului înțelege și acceptă că nu toate informațiile pot fi disponibile, complete și corecte. Informațiile incluse în Raport sunt pentru a ajuta cumpărătorul vehiculului. Utilizatorul serviciului înțelege și acceptă că informațiile incluse în Raport nu pot atesta starea reală a vehiculului iar responsabilitatea pentru decizia finală de cumpărare revine Utilizatorului serviciului. Furnizorul de servicii nu garantează că datele incluse în Raport vor fi complete și corecte.

3.5.Domeniul de aplicare al informațiilor și evenimentelor referitoare la vehicul sunt puse la dispoziție în Raport în funcție de Vehiculul în cauză, producătorul, marca și modelul acestuia, anul și locul producției. Înainte ca Raportul să fie pus la dispoziție, de fiecare dată, Utilizatorul serviciului este informat prin intermediul Informațiilor sumare cu privire la categoria și cantitatea de informații, dar și numărul de înregistrări disponibile pentru vehiculul respectiv sau despre lipsa informațiilor disponibile. Utilizatorul serviciului decide și își asumă dacă achiziționează sau nu un anumit Raport pe baza informațiilor.

3.6.Descrierea produsului digital: Raportul.

Raportul este oferit de Furnizorul de servicii (AUTODNA Sp. z oo [Ltd.]) prin intermediul website-ului autoDNA.

3.6.1.Principalele caracteristici ale Raportului: Un Serviciu Electronic care pune la dispoziție informațiile și evenimentele despre vehicul sub forma unui raport electronic. Domeniul informațiilor și evenimentelor disponibile este afișat pe website-ul după ce Utilizatorul serviciului a primit informațiile sumare.

3.6.2.Prețul total: prețul total este afișat pentru utilizator după ce primește SI(Informații sumare)

3.6.3.Funcționalitate:

Limba: română

Tip fișier: PDF

Dimensiune: dimensiunea depinde de cantitatea de informații disponibile în raport

Mod de acces: descărcare

Tipuri de acces: descărcare. Raportul este partajat imediat după cumpărare, în cel mult 1 zi calendaristică de când Furnizorul de servicii primește fie confirmarea plății de la furnizorul de plată selectat pe site Raportul este de obicei distribuit în mai puțin de 5 minute.

Condiții de acces: nelimitat pentru uz personal, dar este interzisă realizarea de copii sau reproducerea Raportului.

Limitări: niciuna

3.6.4.Interoperabilitate:

Hardware și software: Un computer, tabletă, telefon mobil sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet. Pentru un raport PDF este nevoie de un cititor PDF (cum ar fi Adobe Acrobat Reader), un browser de Internet actualizat instalat pe un dispozitiv cu acces la Internet: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari. Cookie-uri activate în browser.

4. MODALITATEA DE PLATA

4.1.Furnizorul de servicii pune la dispoziție următoarele metode de plată:

4.1.1.Plăți electronice prin procesatorul de plăti online, mobilPay: tipurile de plată disponibile sunt vizibile pe site înainte de efectuarea plății

4.1.2.Plăți electronice cu cardul bancar se realizează doar prin procesatorul mobilPay

4.2.Utilizatorul Serviciului este obligat să efectueze plata în termen de 3 zile calendaristice de la încheierea contractului. Trebuie reținut că Raportul va fi partajat numai atunci când Utilizatorul serviciului plătește pentru el.

5. TERMENI DE ANULARE A ACORDURILOR DE SERVICII ELECTRONICE

5.1.Furnizorul de servicii și Utilizatorul de servicii au dreptul de a anula în orice moment acordul de servicii electronice prin consimțământ reciproc.

5.2.Anularea contractului de servicii electronice încheiat pe perioadă nedeterminată și cu caracter continuat (ex. Cont):

5.2.1.Utilizatorul serviciului poate anula acordul cu efect imediat și fără a furniza motivul prin trimiterea unei astfel de declarații prin intermediul formularului de contact disponibil la https://support.autodna.ro/contact sau printr-o scrisoare trimisă la adresa Furnizor de servicii.

5.2.2.În cazul Utilizatorilor de Servicii care sunt în același timp consumatori sau persoane fizice cărora li se aplică legea consumatorilor, Furnizorul de Servicii poate anula contractul de servicii electronice încheiat pe perioadă nedeterminată și cu caracter continuat numai dacă (1) legea sau reglementările aplicabile impun ca Furnizorul de servicii să înceteze să furnizeze orice serviciu electronic către Utilizatorul serviciului respectiv sau (2) Utilizatorul serviciului încalcă în mod ilegal și în mod repetat Termenii și Condițiile, mai ales dacă aceasta implică publicarea de conținut ilegal, în ciuda primirii a cel puțin o solicitare de încetare a publicării sau de eliminare a conținutul respectiv nu mai târziu de termenul limită prevăzut. Încălcarea Termenilor și Condițiilor trebuie să aibă un caracter ilegal și obiectiv. În astfel de cazuri, Acordul expiră în termen de 15 zile de la declararea voinței de a-l anula (aceasta este perioada de preaviz). În cazul Utilizatorilor de Servicii rămași care nu sunt consumatori sau persoane fizice cărora li se aplică legea consumatorilor, Furnizorul de Servicii poate anula contractul de servicii electronice încheiat pe perioadă nedeterminată și cu caracter continuu cu efect imediat și fără a fi nevoie de motiv. Furnizorul de servicii trimite o astfel de declarație prin e-mail sau prin scrisoare la adresa Utilizatorului de servicii, așa cum este prevăzută în Cont.

5.2.3.Furnizorul de Servicii poate anula contractul de servicii electronice încheiat pe perioadă nedeterminată și cu caracter continuu, din cauza închiderii website-ului sau a încetării prestării Serviciului Electronic. În astfel de cazuri, acordul expiră în termen de 30 de zile de la declararea voinței de a-l anula (aceasta este perioada de preaviz).

6. PROCEDURA SI REGULILE PENTRU RECLAMATII

6.1.Reclamațiile legate de furnizarea de Servicii electronice:

6.1.1.Reclamațiile legate de furnizarea de Servicii electronice de către Furnizorul de servicii prin intermediul website-ului pot fi făcute prin intermediul formularului de contact la https://support.autodna.ro/contact , sau printr-o scrisoare trimisă la adresa Furnizorului de servicii.

6.1.2.Vă rugăm să vă asigurați că reclamația include următoarele: e-mail, numele și prenumele Utilizatorului Serviciului, adresa de contact, descrierea reclamației. Dacă reclamația este făcută pentru un Raport, trebuie furnizate și următoarele informații (atâta timp cât sunt disponibile și se referă la reclamație): seria de șasiu, numărul tranzacției, data plății pentru Raport, tipul de Raport achiziționat și suma plătită pentru raport.

6.1.3.Furnizorul de servicii va procesa imediat reclamația; adică, un răspuns va fi trimis în cel mult 14 zile de la primirea plângerii respective. Răspunsul Furnizorului de servicii la reclamație este trimis la adresa de e-mail a Utilizatorului serviciului, așa cum este prevăzută în formularul de reclamație, sau printr-un alt mod, după cum a ales Utilizatorul serviciului.

7. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

7.1.Utilizatorul Serviciul, care este în același timp un consumator sau o persoană fizică căreia i se aplică legea consumatorului, care și-a făcut un acord cu furnizorul de servicii de la distanță, are dreptul de a se retrage din acordul fără a fi nevoie de a furniza motivul și să plătească orice taxe, prin a face o declarație în termen de 14 zile. Pentru ca termenul limită să fie îndeplinit, declarația trebuie trimisă în termen de 14 zile. Perioada de 14 zile de retragere începe din ziua în care produsul a fost livrat. În cazul unui contract de servicii, cele 14 zile încep din momentul intrării în acord. Atunci când un contract încheiat la distanță este retras, se consideră neconcludent.

7.2.Dreptul de a se retrage dintr-un acord încheiat la distanță nu se aplică unui consumator sau unei persoane fizice căreia i se aplică legea privind protecția consumatorilor, în următoarele cazuri: (1) acordul de servicii atunci când furnizorul a livrat integral serviciul așa cum a fost solicitat în mod expres de către consumatorul care anterior primirii serviciului a fost informat că, odată cu finalizarea, dreptul de retragere din serviciu nu se va mai aplica; (2) acordul în care produsul livrat nu este prefabricat, ci realizat conform specificațiilor furnizate de consumator și care vizează satisfacerea cerințelor individuale ale acestora; (3) acordurile al căror subiect are o dată de expirare scurtă sau se poate întrerupe cu ușurință; (4) acorduri de livrare a conținutului digital care nu este înregistrat la un furnizor de date, cu condiția ca livrarea să fi fost efectuată în urma consimțământului direct al consumatorului înainte de data retragerii din contract și ca acesta să fie informat că nu mai are dreptul de a se retrage din contract.

7.3.Un model de retragere din contract este atașat acestor Termeni și Condiții.

8. PROCEDURI NEJUDICIERE DE DEPUNERE SI PRELUCRARE A RECLAMATIILOR SI ACCES LA ACESTE PROCEDURI

8.1.Următoarele se aplică numai utilizatorilor de servicii care sunt consumatori.

8.2.Următoarele proceduri nejudiciare de depunere și procesare a reclamațiilor sunt disponibile consumatorului: (1) o cerere de soluționare a unui litigiu adresată unui tribunal de arbitraj permanent (aflați mai multe la http://www.spsk.wiih.org.pl); (2) o cerere de soluționare a unui litigiu în afara instanței de judecată trimisă unui inspector local al Inspecției Comerțului (citiți mai multe pe site dacă inspectorul comercial aplicabil zonei în care își desfășoară activitatea Vânzătorul); și (3) sprijinul unui avocat local al drepturilor consumatorilor (oraș) sau al unei organizații al cărei scop este să protejeze drepturile consumatorilor (cum ar fi Protecția Consumatorului). Puteți obține sfaturi prin e-mail dacă scrieți la http://reclamatii.anpc.ro/ sau prin telefon dacă apelați linia de asistență pentru consumatori la 021.9551 (disponibil în zilele luni - joi: 08:00 - 16:30 / vineri: 08:00 – 14:00

8.3.Puteți găsi mai multe detalii despre procedurile nejudiciare de depunere și procesare a reclamațiilor care sunt disponibile pentru consumator pe website-ul ANPC): https://anpc.ro/articol/536/cum-se-depune-o-reclamatie

8.4.La http://ec.europa.eu/consumers/odr veți găsi o platformă on-line care facilitează soluționarea litigiilor dintre consumatori și întreprinderi la nivelul UE (un ODR; site de soluționare online a litigiilor). Platforma ODR este un site web interactiv, multilingv, care oferă suport extins consumatorilor și întreprinderilor care doresc să soluționeze un litigiu privind un contract de vânzare sau servicii încheiat on-line, în afara instanței.

9. DATE PERSONALE

9.1.Controlorul datelor cu caracter personal prelucrate pe website-ul nostru în sensul acestor Termeni și condiții este Furnizorul de servicii. În ceea ce privește scopul și domeniul de aplicare, datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Politicii de confidențialitate publicată pe site-ul nostru. Politica de confidențialitate enumeră regulile aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal de către Controlor în scopul furnizării serviciului prin intermediul site-ului web. Acesta stabilește baza, scopurile și domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal, precum și drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate. De asemenea, determină utilizarea cookie-urilor și a instrumentelor analitice de către website. Utilizarea website-ului este voluntară, la fel și furnizarea datelor cu caracter personal de către utilizatorul website-ului, cu excepția cazurilor stipulate în politica de confidențialitate.

10. DREPTURILE DE AUTOR

10.1.Tot conținutul și dispozitivele grafice publicate pe site-ul web sunt protejate de dreptul de autor, așa cum este aplicabil Furnizorului de servicii, conform Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994. (Dz.U. Nr. 24, articolul 83, astfel cum a fost modificat ).

10.2.Utilizatorul serviciului poate vizualiza conținutul publicat pe website, inclusiv cel care este primit ca parte a Serviciilor electronice, precum și să descarce copii unice ale acestui conținut, în măsura în care este permis legal, numai pentru uz personal.

10.3.Este interzisă utilizarea conținutului și a dispozitivelor grafice publicate pe website în orice alt mod decât cel stabilit în acești Termeni și Condiții sau permis de legea aplicabilă.

11. REGLEMENTARI PRIVIND CONDITIILE DE BUSINESS

11.1.Următoarele prevederi ale Termenilor și condiții se aplică numai unui utilizator de servicii, care nu este un consumator. De la 1 ianuarie 2021, acest lucru se aplică restrictiv și unui utilizator de servicii care nu este o persoană fizică, dar face un acord în legătură directă cu activitatea lor economică, atunci când acordul arată în mod clar nicio legătură cu activitatea profesională declarată de persoană, care rezultă din natura activității lor economice înregistrată în CEIDG (înregistrarea la nivel central și informații despre afaceri).

11.2.În orice moment, Furnizorul de Servicii este îndreptățit să acționeze pentru a verifica și valida informațiile furnizate de Utilizatorul Serviciului. Ca parte a verificării, Furnizorul de servicii este în drept să solicite Utilizatorului serviciului să prezinte o scanare a certificatelor și a altor documente care ar putea fi necesare pentru finalizarea verificării. În timpul verificării, Furnizorul de Servicii are dreptul de a suspenda Contul Utilizatorului Serviciului până la finalizarea verificării.

11.3.Furnizorul de Servicii are dreptul de a se retrage dintr-un acord de Servicii Electronice încheiat cu Utilizatorul Serviciului în 14 zile calendaristice de la data încheierii acestuia.

11.4.Furnizorul de servicii nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau incapacitate de a furniza serviciul conform acordului, dacă serviciul nu a putut fi furnizat din cauza unor erori și probleme tehnice, precum și întreruperi de întreținere

11.5.Furnizorul de servicii nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau incapacitate de a furniza serviciul conform acordului, dacă serviciul nu a putut fi furnizat din cauza forței majore (cum ar fi atacuri de hackeri, dezastre naturale, epidemii, revolte sau războaie) sau orice alte motive privind pe care Furnizorul de servicii nu a avut nicio influență.

11.6.Responsabilitatea furnizorului de servicii către utilizatorul de servicii, indiferent de baza sa legală, este limitată (atât în ceea ce privește o singură cerere și în ceea ce privește totalul tuturor pretențiilor) la totalul plăților efectuate de către utilizatorul de servicii către furnizorul de servicii pentru livrarea serviciilor electronice. Suma nu poate depășită 1,000.00 PLN. Limitarea de mai sus se aplică în orice cerere făcută de către utilizatorul serviciilor de către furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii este responsabil doar față de utilizatorul serviciilor pentru o deteriorare tipice , care era previzibilă în ziua semnării acordului, și nu deține nici o responsabilitate pentru orice pierdere de profit.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1.Acordurile încheiate prin intermediul web site-ului sunt încheiate în conformitate cu legislația poloneză și în limba română.

12.2.Pentru toate aspectele nerezolvate aici se vor aplica următoarele prevederi: Codul civil; Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorului (Dz. U. 2014 articolul 827 cu modificările ulterioare), Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (Dz. U. No. 144, articolul 1204 cu modificările ulterioare) și altele aplicabile reglementările legii poloneze.

12.3.Modificări ale acestor Termeni și Condiții:

12.3.1.Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a aduce modificări acestor Termeni și Condiții din motive întemeiate (cum ar fi modificarea: legii, metodelor de plată, domeniul de aplicare, prețurile sau forma de furnizare a Serviciilor electronice ) în măsura în care aceste modificări afectează acești Termeni și Condiții. Utilizatorul serviciului este obligat să respecte Termenii și Condițiile modificate, atât timp cât cerințele art. 384 din Codul civil, adică: Utilizatorul Serviciului a fost corect informat cu privire la modificări și nu a anulat acordul de furnizare a Serviciului Electronic cu caracter continuu în termen de 14 zile de la notificare.

12.3.2.Indiferent de cele de mai sus, nicio modificare a acestor Termeni și Condiții nu va încălca în vreun fel niciun drept al Utilizatorilor Serviciului care sunt și consumatori conform art. 22[1] din Codul civil, care au folosit website-ul înainte de implementarea modificărilor. În astfel de cazuri, aceștia vor avea dreptul de a utiliza website-ul conform Termenilor și condițiilor așa cum erau înainte de modificare. În cazul în care modificarea Termenilor și condițiilor are ca rezultat adăugarea de noi taxe sau majorarea celor actuale. Utilizatorul Serviciului care este consumator are dreptul de a anula contractul.

12.4.Soluționarea litigiilor: orice dispută care poate apărea între Furnizorul de servicii și Utilizatorul de servicii care este consumator vor fi soluționate de instanțele de judecată poloneze competente. Orice dispute care pot apărea între Furnizorul de servicii și Utilizatorul de servicii care nu este consumator vor fi soluționate de instanța care are jurisdicție asupra sediului Furnizorului de servicii/Vânzătorului.

Anexă la Termeni și condiții: șablon pentru retragerea din contract .

Modelul de completare pentru retragerea din contract.
(Vă rugăm să completați acest formular și să-l trimiteți doar dacă doriți să vă retrageți din contract)

– Destinatar:

AUTODNA Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 128/152; 94-104 Łódź
contact@autodna.ro

Prin prezenta declar/declarăm(*)că doresc/dorim să ne retragem din contractul de vânzare cu privire la următoarele obiecte(*) contract de livrare privind următoarele obiecte(*) contract de sarcină specifică pentru a crea următorul obiect(*)/acord de servicii pentru a furniza următorul serviciu (*)

– Data acordului(*)/livrării(*)

– Numele și prenumele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului

– Semnătura consumatorului (se solicită doar dacă formularul este trimis tipărit)

– Data

(*) Ștergeți după caz.

Va rugam sa fiti informat ca acest site utilizeaza module cookie pentru a va permite sa utilizati serviciul nostru, sa furnizati conținut optimizat si sa adaptati site-ul web la nevoile dvs. Puteți gestiona modulele cookie prin modificarea setarilor browserului dvs. Continuand sa utilizați site-ul nostru fara a modifica setarile browserului dvs., sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre. Puteți afla mai multe in politica de confidentialitate a site-ului nostru.