Politica de confidentialitate

1. DISPOZITII GENERALE

1.1.Această politică de confidențialitate a website-ului este publicată în scop informativ. Ca atare, nu impune nicio obligație utilizatorilor website-ului. Politica de confidențialitate enumeră regulile aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal de către Controlor în scopul furnizării serviciului prin intermediul WEBSITE-ULUI. Acesta stabilește baza, scopurile și domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal, precum și drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate. De asemenea, determină utilizarea cookie-urilor și a instrumentelor analitice de către website.

1.2.Controlor datelor cu caracter personal colectate de site-ul www.autodna.ro AUTODNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) din Lodz (adresa sediului social si a serviciului: Str. Obywatelska 128/152, 94-104 Lodz), inscris in Registrul Antreprenorilor din Registrul National al Curții (KRS) tinut de Tribunalul Districtual pentru Lodz-Śródmieście la Lodz, Divizia Comercială a Tribunalului National al 20-lea, la numarul KRS 0000349742, capital initial: 50 000 PLN, Numar de identificare a contribuabilului: 5492391545, REGON Numarul de inregistrare al firmei): 121164104, adresa de e-mail: kontakt@autodna.pl numărul de telefon de contact: 48223500128, denumit in continuare "controlor".

1.3.Datele cu caracter personal din Website sunt prelucrate de către Operator în conformitate cu prevederile legii, în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumită în continuare „GDPR” sau „Regulamentul GDPR”. Citiți complet Regulamentul GDPR aici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.Utilizarea website-ului, inclusiv încheierea de acorduri, este voluntară. La fel este și furnizarea de date cu caracter personal de către utilizatorul Site-ului sau Client, cu excepția următoarelor două cazuri: (1) încheierea unui acord cu Controlorul. În cazul în care datele personale necesare nu sunt furnizate conform reglementărilor din website, Termenii și Condițiile și această Politică de confidențialitate, atunci nu este posibilă încheierea unui acord cu Controlorul pentru a primi Serviciul Electronic. În aceste cazuri, furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege și pentru a încheia acordul cu Controlorul este necesară furnizarea datelor solicitate. Domeniul de aplicare al datelor necesare pentru a încheia un acord este, în fiecare caz, determinat în website, precum și în Termenii și condițiile. (2) obligațiile statutare ale Controlorului. Furnizarea datelor cu caracter personal este o obligație statutară care rezultă din dreptul comun care obligă Controlorul să prelucreze datele cu caracter personal în scopuri precum raportarea fiscală și financiară. Fără acces la aceste date, Controlorul nu și-ar putea îndeplini aceste obligații.

1.5.Controlorul va depune toate eforturile pentru a proteja interesele persoanelor ale căror date sunt prelucrate. În special, Controlorul este responsabil și garantează că datele personale pe care le-a colectat sunt: (1) prelucrate în conformitate cu legea; (2) colectate din motive determinate, legitime și neprelucrate din alte motive; (3) corectă și potrivită cu scopul pentru care este adunată; (4) stocate într-un mod care face imposibilă identificarea persoanelor cărora le aparține, pentru o perioadă nu mai mare decât cea necesară în scopul prelucrării, și (5) prelucrate cu utilizarea mijloacelor tehnice sau organizatorice adecvate, într-un modalitate care garantează utilizarea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării ilegale, pierderii accidentale, deteriorarea sau distrugerea.

1.6.Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul și motivele prelucrării, precum și riscurile variate de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice, Controlorul aplică mijloace tehnice sau organizatorice adecvate pentru a garanta că datele sunt prelucrate în conformitate cu prezentul Regulament, și pentru a putea demonstra că acest lucru se face. Ori de câte ori este necesar, aceste mijloace sunt revizuite și actualizate. Controlorul folosește mijloace tehnice menite să protejeze datele cu caracter personal partajate prin mijloace electronice împotriva interceptării și modificării.

1.7.Toate cuvintele, termenii și acronimele utilizate în această politică de confidențialitate care încep cu o literă majusculă (cum ar fi: Furnizor de servicii, website, Serviciu electronic) sunt folosite așa cum sunt definite în Termenii și Condițiile disponibile pe site.

2. PRELUCRAREA DATELOR: BAZA

2.1.Controlorul are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal în cazurile în care (și în măsura în care) este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile de mai jos: (1) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a întreprinde demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; (3) prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale căreia îi este supus Controlorul sau (4) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către operator sau de către un terț, cu excepția cazului în care aceste interese sunt supuse interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul în care persoana vizată este un copil.

2.2.În fiecare caz, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Controlor necesită aplicarea a cel puțin o bază pentru prelucrarea datelor, așa cum este stipulat la subparagraful 2.1 din politica de confidențialitate. Bazele speciale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Serviciului și ale Clienților website-ului de către Controlor sunt enumerate în următorul subparagraf al politicii de confidențialitate, în raport cu motivul special pentru care Controlorul prelucrează datele personale.

3. SCOPUL, BAZA, PERIOADA SI SCOPUL PRELUCRARII DATELOR IN WEBSITE

3.1.În fiecare caz, scopul, temeiul, perioada și sfera prelucrării datelor, precum și destinatarii datelor prelucrate de către Controlor rezultă din activitatea în care se angajează Utilizatorul Serviciului în timpul utilizării website-ului.

3.2.Controlorul poate prelucra datele cu caracter personal pe website în următoarele scopuri, pe următoarele baze, în următoarele perioade și sfere de aplicare:

Scopul prelucrarii datelor
Temeiul legal pentru prelucrare și perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Îndeplinirea unui acord de servicii electronice, participarea la un program de cooperare (afiliat) sau luarea de măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea unui acord;
Art. 6 secțiunea 1 b) din Regulamentul GDPR (îndeplinirea acordului)

Datele sunt stocate pentru perioada de timp necesară îndeplinirii, anulării sau retragerii unui acord sau până la expirarea contractului în orice alt mod.
Domeniul maxim de aplicare: nume si prenume; adresa de email; Adresa IP; numar de telefon; adresă de livrare; adresa firmă (strada, numărul, numărul biroului, codul poștal, orașul, țara), numele companiei și numărul de identificare al contribuabilului (PNI) al unui utilizator sau al unui client.
Marketing direct
Art. 6 pct. 1 f) din Regulamentul GDPR (interesul legitim al Controlorului)

Datele sunt stocate atâta timp cât Controlorul are un interes legitim în acestea, dar nu mai mult decât până la sfârșitul perioadei de prescripție a pretențiilor față de persoana vizată din cauza activității economice a Controlorului. Termenul de prescripție este determinat de lege, în special de codul civil. Pentru creanțele aferente activității economice, termenul de bază de prescripție este de trei ani, iar pentru contractele de vânzare este de 2 ani).
Controlorului nu i se permite să prelucreze date în scopul marketingului direct dacă persoana vizată și-a exprimat cu succes că nu este de acord cu acest lucru.
Domeniul maxim de aplicare: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, istoricul achizițiilor.
Marketingul produselor și serviciilor Controlorului
Art. 6 secțiunea 1 a) din Regulamentul GDPR (consimțământ)

Datele sunt stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale personale în acest scop.
Domeniul maxim de aplicare: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, istoricul achizițiilor efectuate de la Controlor.
Contabilitate
Art. 6 pct. 1 c) din Regulamentul GDPR în raport cu art. 74 secțiunea 2 din Legea contabilității din 30 ianuarie 2018 (Dz.U. 2018 pct. 395)

Datele sunt stocate pe perioada impusă de lege, prin care Controlorul este obligat să țină evidența contabilă (adică 5 ani de la începutul anului fiscal următor celui de care se referă datele).
Numele și prenumele; adresa comercială, numele companiei și numărul de identificare al contribuabilului (PNI) al Utilizatorului serviciului.
Determinarea, afirmarea sau apărarea împotriva revendicărilor prezentate de către sau împotriva Controlorului.
Art. 6 pct. 1 f) din Regulamentul GDPR

Datele sunt stocate atâta timp cât Controlorul are un interes legitim în acestea, dar nu mai mult decât până la sfârșitul perioadei de prescripție a pretențiilor față de persoana vizată din cauza activității economice a Controlorului. Termenul de prescripție este determinat de lege, în special de codul civil. Pentru creanțele aferente activității economice, termenul de bază de prescripție este de trei ani, iar pentru contractele de vânzare sau de servicii este de 2 ani.
Domeniul maxim de aplicare: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, denumirea companiei, adresa comercială și numărul de identificare al contribuabilului (PNI) al Utilizatorului Serviciului.
Utilizarea website-ului și asigurarea funcționării corecte a acestuia
Art. 6 pct. 1 f) din Regulamentul GDPR:

(interesul legitim al Controlorului): prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator. În acest sens, datele sunt prelucrate pentru a rula și întreține website-ul.
Datele sunt stocate atâta timp cât Controlorul are un interes legitim în acestea, dar nu mai mult decât până la sfârșitul perioadei de prescripție a pretențiilor față de persoana vizată din cauza activității economice a Controlorului. Termenul de prescripție este determinat de lege, în special de codul civil. Pentru creanțele aferente activității economice, termenul de bază de prescripție este de trei ani, iar pentru contractele de vânzare sau servicii este de 2 ani.
Statistici și analiza traficului pe site
Art. 6 pct. 1 f) din Regulamentul GDPR:

(interesul legitim al Controlorului) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator. În acest sens, datele sunt prelucrate pentru a rula statistici și a analiza traficul website-ului în scopul îmbunătățirii funcționării website-ului și creșterii vânzărilor.
Datele sunt stocate atâta timp cât Controlorul are un interes legitim în acestea, dar nu mai mult decât până la sfârșitul perioadei de prescripție a pretențiilor față de persoana vizată din cauza activității economice a Controlorului. Termenul de prescripție este determinat de lege, în special de codul civil. Pentru creanțele aferente activității economice, termenul de bază de prescripție este de trei ani, iar pentru contractele de vânzare sau servicii este de 2 ani.
Suport pentru formularul de contact și LiveChat
Art. 6 Secțiunea 1 lit. f) din GDPR (interesul legitim al Controlorului) – răspunsul la întrebarea trimisă prin intermediul formularului de contact sau prin chat – pentru realizarea interesului nostru legitim, al Controlorului, de a asigura comunicarea cu utilizatorul serviciului și de a răspunde la întrebare adresata pentru AUTODNA Sp. z o.o. Datele vor fi prelucrate până la depunerea plângerii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau pe o perioadă de timp nu mai mare de 36 de luni de la data trimiterii solicitării.
Domeniul maxim de aplicare: nume și prenume, adresa de e-mail, datele furnizate în conținutul mesajului trimis.

4. DESTINATARI DATELOR

4.1.Pentru ca website să funcționeze corect, inclusiv capacitatea Controlorului de a furniza Servicii electronice, controlorul trebuie să coopereze cu terți (cum ar fi furnizorii de software). Controlorul cooperează numai cu terți care prelucrează date cu caracter personal care sunt capabili să garanteze în mod satisfăcător că au aplicat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru ca prelucrarea datelor să îndeplinească cerințele GDPR și să protejeze drepturile persoanelor vizate.

4.2.Transferul datelor cu caracter personal de către Controlor către un terț nu are loc în toate cazurile și nu implică transferul datelor către toate părțile (sau categoriile de părți) enumerate în politica de confidențialitate. Controlorul transferă datele numai atunci când este necesar pentru îndeplinirea scopului dat de prelucrare a datelor și numai în scopul îndeplinit.

4.3.Datele cu caracter personal pot fi transferate de către operator într-o țară terță, dar Controlorul garantează că acest lucru se va face numai dacă respectiva țară terță este în măsură să ofere un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu GDPR și dacă persoana vizată poate primesc copii ale datelor lor. Controlorul transferă datele cu caracter personal numai în cazul și domeniul necesar pentru îndeplinirea scopului dat de prelucrare a datelor, în conformitate cu această politică de confidențialitate.

4.4.Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor website-ului pot fi transferate către următorii destinatari sau categorii de destinatari:

a.subiecții care efectuează plăți electronice sau cu card. În cazul în care un Utilizator al Serviciului decide să plătească electronic cu cardul pe website, Controlorul partajează datele personale colectate ale Utilizatorului Serviciului subiectului selectat care deservește plățile menționate mai sus pe website, la cererea Controlorului. Datele cu caracter personal sunt transferate numai în sfera de aplicare necesară pentru deservirea tipului de plată selectat de Utilizatorul Serviciului.

b.furnizorul serviciului de sondaj. În cazul în care un Utilizator al Serviciului a fost de acord să-și împărtășească feedback-ul legat de acordul încheiat, Controlorul partajează datele personale ale Utilizatorului Serviciului cu furnizorul selectat al serviciului de sondaj care furnizează sondaje ale acordurilor încheiate pe website la cererea Controlorului. Datele cu caracter personal sunt transferate numai în scopul necesar pentru a permite Utilizatorului Serviciului să-și exprime opinia prin intermediul serviciului de sondaj.

c.furnizorii de soluții tehnice, organizatorice și software care permit Controlorului să își desfășoare activitatea economică, inclusiv rularea website-ului și furnizarea de Servicii Electronice prin intermediul website-ului. Acestea includ, în special, furnizorii de software de calculator necesari pentru a rula website, furnizorii de servicii de e-mail și de găzduire, precum și furnizorii de software utilizat pentru a gestiona compania și pentru a oferi suport tehnic Controlorului. Controlorul împărtășește datele personale colectate ale Utilizatorului Serviciului doar cu furnizorul care furnizează serviciul la cererea acestuia, în cazurile și domeniul de aplicare necesare pentru scopul dat de prelucrare a datelor în conformitate cu această politică de confidențialitate.

d.furnizorii de servicii contabile, juridice și de consultanță al căror suport contabil, juridic și de consultanță îl folosește Controlorul. Acestea includ, în special, firmele de contabilitate, de avocatură sau de colectare. Controlorul împărtășește datele personale colectate ale Utilizatorului Serviciului doar cu furnizorul care furnizează serviciul la cererea acestuia, în cazurile și domeniul de aplicare necesare pentru scopul dat de prelucrare a datelor în conformitate cu această politică de confidențialitate.

e.subiecții și partenerii care publică, fac publicitate sau utilizează serviciile Controlorului pe site-urile și serviciile lor. Controlorul împărtășește datele cu caracter personal colectate numai în cazurile și sfera de aplicare care rezultă din obligația ca urmare a contractelor de drept civil pe care le-a încheiat.

f.subiecții și autoritățile publice necesare pentru a remedia încălcarea legii, frauda și abuzul.

g.furnizorilor de plug-in-uri, scripturi și alte soluții similare disponibile pe website, care permit browser-ului Utilizatorului de servicii care vizitează website-ul să descarce conținut de la furnizorii plug-in-urilor menționate mai sus. Aceste funcționalități includ, de exemplu, autentificarea utilizând datele de conectare de la un serviciu de social media. Datele personale ale Utilizatorului Serviciului sunt partajate acestor furnizori în acest scop.

5. PROFILAREA ÎN WEBSITE

5.1.Regulamentul GDPR obligă Controlorul să informeze Utilizatorii Serviciului cu privire la luarea automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri, conform art. 22 alineatele 1 și 4 din Regulamentul GDPR și (cel puțin în aceste cazuri) despre cum sunt luate aceste decizii, care este semnificația lor și care sunt consecințele previzibile ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Având în vedere acest lucru, Controlorul oferă informații cu privire la posibila profilare în această parte a documentului Politicii de confidențialitate.

5.2.Controlorul poate utiliza profilarea pe site în scopul marketingului direct, dar deciziile luate de Controlor pe baza acestei profilări nu sunt legate de încheierea sau refuzul de a încheia un acord de servicii electronice sau de a permite Utilizatorului serviciului să utilizeze Servicii electronice pe site. Profilarea pe site poate avea ca rezultat oferirea unei reduceri, unei anumite persoane; trimiterea codului de reducere; reamintirea unei achiziții neterminate împărtășirea unei propuneri de serviciu care poate fi potrivită nevoilor sale în funcție de interesele sau preferințele sale, propunerea mai bună decât oferta standard de pe website și multe altele. În ciuda profilării, este decizia persoanei dacă folosește sau nu reducerea sau condițiile mai bune oferite în acest mod pentru face o achiziție în website.

5.3.Profilarea pe site înseamnă o analiză sau o prognoză automată a comportamentului persoanei date pe website, de exemplu prin adăugarea unui anumit serviciu la coș, vizualizarea unui anumit serviciu pe website sau analizarea jurnalului de activitate al persoanei în website-ul. Pentru a efectua o astfel de profilare, Controlorul trebuie să aibă date personale ale persoanei respective, pentru a oferi acestei persoane un cod de reducere, de exemplu.

5.4.Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profilare, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar, în mod semnificativ.

6. DREPTURILE DE BAZA

6.1.Dreptul de acces, rectificare, restricționare, ștergere sau transfer: persoana vizată are dreptul de a solicita Controlorului să îi ofere acces la datele sale personale, să le rectifice, să le șteargă („dreptul de a fi uitat”), să se opună prelucrării datelor sau să o restricționeze și să li se transmită datele. Condițiile detaliate de realizare a celor de mai sus se regăsesc la art. 15-21 din Regulamentul GDPR.

6.2.Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment : persoana vizată ale cărei date sunt prelucrate de către Controlor ca urmare a consimțământului acestuia (conform art. 6 alin. 1a sau art. 9 alin. 2a din Regulamentul GDPR) are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în orice moment. Acest lucru nu are nicio influență asupra legitimității prelucrării datelor după cum a fost dat consimțământul și înainte ca acesta să fie retras.

6.3.Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere : persoana vizată ale cărei date sunt prelucrate de către Controlor are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, așa cum este stabilit în Regulamentul GDPR și legea română (în special, Legea privind protecția datelor cu caracter personal ). Autoritatea de supraveghere din Romania este inspectorul general pentru protecția datelor cu caracter personal.

6.4.Dreptul la opoziție : persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, în baza art. 6 alin. 1 lit. e) (interesul public sau exercitarea autorității oficiale conferite Controlorului) sau f) (interesele legitime urmărite de către Controlor), inclusiv crearea de profiluri în baza acelor prevederi. În astfel de cazuri, Controlorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă Controlorul demonstrează motive legitime imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

6.5.Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal pentru marketing direct: în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru astfel de comercializare, care include crearea de profiluri care are astfel legătură cu marketingul direct

6.6.Pentru a-și exercita drepturile enumerate în această secțiune a Politicii de confidențialitate, persoana vizată poate contacta Controlorul trimițând o scrisoare sau un e-mail la adresa Controlorului, așa cum este prevăzut în Politica de confidențialitate, sau utilizând formularul de contact disponibil pe website.

7. COOKIE-URILE WEBSITE-ULUI, DATE OPERATIONALE SI ANALITICE

7.1.Fișierele cookie (cookie-uri) sunt fișiere text mici trimise de server și stocate pe hard disk-ul Utilizatorului website-ului sau pe cardul de memorie al smartphone-ului acestuia, în funcție de dispozitivul pe care Utilizatorul site-ului îl folosește. Puteți citi informații detaliate despre Cookie-uri și istoricul acestora aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

7.2.Există diferite tipuri de cookie-uri trimise de website. Ele pot fi împărțite în tipuri pe baza următoarelor criterii:

Prin furnizor:
  1. cookie-uri proprii (create de website al Controlorului) și
  2. Cookie-uri ale terților (create de alte părți decât Controlorul)
Pe durata de viață (adică timpul în care rămân stocate pe dispozitivul utilizatorului WEBSITE-ULUI):
  1. cookie-uri de sesiune (șterse atunci când Utilizatorul se deconectează de pe Site sau închide browserul) și
  2. cookie-uri permanente (stocate pe o anumită perioadă de timp care este definită de parametrii fiecărui fișier, sau până când sunt șterse manual)
Dupa scop:
  1. cookie-uri necesare (permit funcționarea corectă a site-ului),
  2. cookie-uri funcționale/preferințe (permit site-ului să se adapteze la preferințele vizitatorului),
  3. cookie-uri de analiză și performanță (acestea adună informații cu privire la modul în care este utilizat website-ul),
  4. cookie-uri de marketing, publicitate și social media (acestea adună informații despre utilizatorul website-ului pentru a afișa reclame direcționate către această persoană, precum și alte forme de marketing, inclusiv cea care este afișată în alte website-uri, adică în rețelele de socializare)

7.3.Controlorul poate prelucra datele colectate de fișierele Cookie atunci când Utilizatorii vizitează Website-ul în scopurile specificate mai jos:

Scopurile cookie-urilor pe website al Controlorului
identificarea Utilizatorilor de servicii conectați pe site și arătând că sunt autentificați (cookie-uri necesare)
amintirea serviciilor adăugate în coș pentru a plasa o comandă (cookie-uri necesare)
memorarea datelor din formularele de comandă completate sau datele de conectare la site (cookie-uri necesare și/sau cookie-uri funcționale/preferințe)
ajustarea conținutului WEBSITE-ULUI (cum ar fi culorile, dimensiunea fontului, afișarea paginii) la preferințele individuale ale Utilizatorului serviciului și optimizarea utilizării WEBSITE-ULUI (cookie-uri funcționale/preferințe)
colectarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizat website-ul (cookie-uri de analiză și performanță),
remarketing, adică inspectarea comportamentului vizitatorilor website-ului prin intermediul unei analize anonime a acțiunilor lor pe website (cum ar fi vizitarea în mod repetat a acelorași pagini, utilizarea anumitor cuvinte cheie etc.) pentru a-și crea profilul și a le oferi publicitate care este potrivită intereselor lor previzibile, chiar și atunci când vizitează alte website-uri din cadrul rețelelor de publicitate Google Ireland Ltd. și Facebook Ireland Ltd. (cookie-uri de marketing, publicitate și rețele sociale)

7.4.Modul în care fișierele Cookie sunt trimise prin intermediul website-ului la un moment dat, inclusiv duratași furnizorul acestora, poate fi verificat în felul următor când se utilizează cele mai populare browsere:

În Chrome:
(1) faceți click pe link-ul adresei din browser
(2) deschideți fereastra „Fișiere cookie”
În Firefox:
(1) faceți click pe pictograma din stânga adresei din browser,
(2) deschideți permisiuni „Permis” sau „Blocat”,
(3) faceți click pe „Cookie-uri de urmărire pe site-uri”, „Cookie-uri de urmărire pentru rețelele sociale”. ” sau „Conținut cu elemente de urmărire”.
În Internet Explorer:
(1) Faceți click pe meniul „Instrumente”,
(2) accesați fereastra „Opțiuni Internet”,
(3) accesați fereastra „General”,
(4) accesați fereastra „Setări”,
(5) faceți click pe „Afișați fișiere”
În Opera:
(1) faceți click pe link-ul adresei din browser,
(2) deschideți fila „Fișiere cookie”.
În Safari:
(1) faceți click pe meniul „Preferințe”,
(2) accesați fereastra „Confidențialitate”,
(3) click faceți click pe „Gestionați datele website-ului”
Indiferent de browserul pe care îl utilizați, puteți utiliza și instrumente cookie disponibile pe website-uri precum:
https://www.cookiemetrix.com/ or: https://www.cookie-checker.com/

7.5.Ca standard, majoritatea browserelor disponibile pe piață acceptă salvarea cookie-urilor în mod implicit. Oricine poate determina condițiile de utilizare a cookie-urilor ajustând setarea browserului său. Aceasta înseamnă că este posibil să se limiteze parțial (de exemplu, temporar) sau să se dezactiveze complet salvarea cookie-urilor. În acest din urmă caz, anumite funcționalități ale website-ului pot avea de suferit (de exemplu, este posibil să nu fie posibilă completarea formularului de comandă, deoarece alegerea serviciilor în diferite etape ale procesului nu va fi efectuată în coș).

7.6.Setările cookie-urilor din browser sunt importante în ceea ce privește acordarea consimțământului pentru utilizarea cookie-urilor de către website-ul nostru. În conformitate cu legea, un astfel de consimțământ poate fi exprimat și prin setările browserului. Pentru cele mai populare browsere, informații detaliate cu privire la modalitățile prin care utilizatorul poate ajusta setările cookie-urilor sau poate șterge singur cookie-urile pot fi verificate în secțiunea de ajutor browser și în paginile de mai jos (vă rugăm să urmați link-urile):

7.7.Controlorul poate utiliza Google Analytics și Universal Analytics furnizate de Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda) pe website. Aceste servicii ajută Controlorul să adune statistici și să efectueze analize de trafic pe site. Datele colectate sunt prelucrate folosind serviciile menționate mai sus pentru a genera statistici care să ajute la gestionarea website-ului și la analiza traficului din website. Datele sunt agregate. În timpul utilizării serviciilor de mai sus pe website, Controlorul colectează astfel de date ca surse și mijloace de atragere a vizitatorilor website-ului, precum și comportamentul utilizatorilor website-ului, informații privind dispozitivele și browserele utilizate pentru accesarea website-ului, adresa IP și domeniul acestora. , date geografice și demografice (vârstă, sex) și interese.

7.8.Utilizatorul poate bloca cu ușurință livrarea datelor despre activitatea de pe website prin Google Analytics. De exemplu, există un plugin de browser dedicat dezvoltat de Google Ireland Ltd., care poate fi accesat aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.Controlorul poate folosi Facebook Pixel livrat de Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) pe site. Acest serviciu îl ajută pe Controlor să măsoare eficiența publicității, să învețe activitățile efectuate de vizitatorii site-ului și să le afișeze reclame adaptate. Informații detaliate privind modul în care funcționează Facebook Pixel pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.10.Utilizatorul poate gestiona utilizarea Facebook Pixel prin ajustarea setărilor de publicitate în contul său de Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1.Website poate conține link-uri către alte web site-uri. Controlorul recomandă ca Utilizatorul să se familiarizeze cu politica de confidențialitate a acestor pagini după deschiderea acestora. Această politică de confidențialitate se referă numai la website al Controlorului.

Va rugam sa fiti informat ca acest site utilizeaza module cookie pentru a va permite sa utilizati serviciul nostru, sa furnizati conținut optimizat si sa adaptati site-ul web la nevoile dvs. Puteți gestiona modulele cookie prin modificarea setarilor browserului dvs. Continuand sa utilizați site-ul nostru fara a modifica setarile browserului dvs., sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre. Puteți afla mai multe in politica de confidentialitate a site-ului nostru.